Duyuru

08.02.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

08-02-2018
08.02.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
13 gün önce

Büyük Kulüp Derneği tüzüğünün 18/a ve 19. maddeleri uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısının
10 Mart 2018 saat 14:00’de ve dernek organlarının seçiminin 11 Mart 2018 saat 10:00-17:00 arasında
nisaplı olarak Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Cd. No :42 adresindeki Dernek Merkezi’nde yapılmasına,
çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın aynı adres ve saatte
17 Mart 2018’de ve dernek organlarının seçiminin 18 Mart 2018’de yapılmasına,
gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ  - 10 / 11.03.2018

1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi,
3. Saygı duruşu,
4. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin
verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu ve görüşülmesi,
6. 2017 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması,
7. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası,
9. Denetleme Kurulu Üyeleri’nin ibrası,
10. 2018 bütçe teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından tüzüğümüzün 46/d maddesi uyarınca Metin Baylav’a verilen
“Dernekten Çıkarılma Cezası’na” karşı Metin Baylav’ın tüzüğümüzün 50. maddesi çerçevesinde
02.02.2018 tarihinde T.C. Kadıköy 29. Noterliği 3538 yevmiye numarası tasdikli dilekçe ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yaptığı itirazının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
12. Yönetim Kurulu tarafından tüzüğümüzün 46/d maddesi uyarınca Mehmet İnal Aydınoğlu’na
verilen “Dernekten Çıkarılma Cezası’na” karşı Mehmet İnal Aydınoğlu’nun tüzüğümüzün 50.
maddesi çerçevesinde 02.02.2018 tarihinde T.C. Kadıköy 29. Noterliği 3539 yevmiye numarası
tasdikli dilekçe ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yaptığı itirazının okunması, görüşülmesi ve
oylanması,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış.


SEÇİMGÜNDEMİ - 17 / 18.03.2018


1. Açılış : Saat 10:00,
2. Dernek Organlarının seçimi,
3. Kapanış : Saat 17:00,
4. Oyların sayımı ve seçim sonucunun Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından tutanak altına
alınarak ilanı.


Genel kurul toplantı çağrısının SMS, mail, dernek web sitesi, yerel bir gazetede ilan vermek suretiyle
duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.