YÖNETİM YAPISI

BALOTAJ KURULU

org_semasi
M. Şadan UZANDAÇ
Başkan
org_semasi
Necdet ERÜNSAL
Sekreter Üye
org_semasi
Ş. Erkan AĞMA
Üye
org_semasi
Ahmet ÖZBASTACI
Üye
org_semasi
Sefer BAYLAN
Üye
org_semasi
Süleyman GÜZEL
Üye
org_semasi
Roben İPEKEL
Üye
org_semasi
Sinan KILIÇ
Üye
org_semasi
İlhami SEVEN
Üye
org_semasi
Muammer AYDIN
Üye
org_semasi
Murat GÖKÇEN
Üye
org_semasi
Uğur KARAAĞAÇ
Üye
org_semasi
Zafer Genç NUHOĞLU
Üye
org_semasi
Mehmet GÜVEN
Üye
org_semasi
Serkan AKSEL
Üye
org_semasi
Cemal ÖZTÜRK
Üye
org_semasi
Cevdet ERDEM
Yedek Üye
org_semasi
Nazmi ZENGİN
Yedek Üye