YÖNETİM YAPISI

DENETİM KURULU

org_semasi
Bülent ÜSTÜNEL
Başkan
org_semasi
Şükrü DİLAVER
Başkan Yardımcısı
org_semasi
Tacol TAŞDEMİR
Üye
org_semasi
Aslı ALÇITEPE
Yedek Üye
org_semasi
Can SÖZER
Yedek Üye