YÖNETİM YAPISI

DİSİPLİN KURULU

org_semasi
Ahmet Ertuna YAŞAR
Başkan
org_semasi
Saim Feridun GÜRAY
Başkan Yardımcısı
org_semasi
Kerem ERTAN
Sekreter Üye
org_semasi
Yüksel ACUN
Üye
org_semasi
Nusret Cemil KIVANÇ
Üye
org_semasi
Deniz TAVŞANCIL KALAFATOĞLU
Üye
org_semasi
Veysel DİVANOĞLU
Üye
org_semasi
Fethullah Fethi HİNGİNAR
Üye
org_semasi
Eyyüp Sabri ELHÜSEYNİ
Üye
org_semasi
Haydar YANIKOĞLU
Üye
org_semasi
Halil İbrahim AYNACI
Üye
org_semasi
Ekber DOĞAN
Yedek Üye
org_semasi
Orhan Oğuz AKTAN
Yedek Üye
org_semasi
Mehmet Ali GÜLDAL
Yedek Üye
org_semasi
Mert MATAY
Yedek Üye