YÖNETİM YAPISI

SİCİL KURULU

org_semasi
Bülent Emin EMİNOĞLU
Başkan
org_semasi
Berhem GÜNDOĞDU
2. Başkan
org_semasi
Suat AKALP
Sekreter Üye
org_semasi
Tarık FIRAT
Üye
org_semasi
Sevgi SAVAŞOĞLU
Üye
org_semasi
Işık SEYRAN
Yedek Üye
org_semasi
Can VEREL
Yedek Üye