Burslar Komitesi

KOMİTELER

Burslar Komitesi

  • Büyük Kulüp Burs Yönetmeliği’ne uygun olarak bursiyer seçimlerini gerçekleştirmek ve eğitim/öğretim dönemi boyunca takip etmek.
  • Üyeleri burs verme kriterleri konusunda bilgilendirerek maddi manevi desteklerini almak, Büyük Kulüp Burs Yönetmeliği’ne uygun olarak eğitime destek sağlamak.
  • Objektif kriterlerle gerçek ihtiyaç sahibi gençlere ulaşabilmek için üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıve diğer kurumlar ile işbirliği içinde bulunmak.
  • Burs sayısını arttırmak için çaba sarf etmek,organizasyonlar yapmak, Kulüp üyelerimizin burs projesine ilgisini arttırmak için çalışmak ve fon yaratmak.
  • Burslar komitesinin çalışma koşulları, bursiyer seçim kriterleri, burs verme süreleri Eğitim Burslar Yönetmeliği’nde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.
Close Cart
Back to top