Sosyal Yardımlaşma Komitesi

KOMİTELER

Sosyal Yardımlaşma Komitesi

Sosyal yardımlaşma komitesi Kulübün toplum ve diğer sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve benzeri kuruluşlara karşı sosyal yüzü olacağı için bu komitenin faaliyetleri ilk önce komite tarafından faaliyet planlarında belirlenmeli ve takiben diğer komitelerde olduğu gibi Komisyon’un onayı ile hayata geçirilmelidir.

  • Komisyon onayını almak kaydıyla huzur evlerine, yuvalara, kadın sığınma evlerine, çocuk yuvalarına ve benzeri kurumsal hizmet kuruluşlarını ziyaret etmek ve hizmetler götürmek.
  • Bu alanda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği geliştirmek.
  • Tabii afetlerde ve beklenmeyen acil durumlarda üyelerimizin yapacağı yardımları BKSAR grubu ile birlikte organize etmek.
  • Sosyal sorumluluk projelerine ve burslara fon sağlamak amacıyla kermesler, defileler ve gelir getirici diğer etkinlikleri organize etmek.
Close Cart
Back to top