Etkinliklerimiz

19KasımKlasik Türk Müziği Korosu - Atatürk Konseri

ŞEF: TAYLAN KENDİRLİ

SOLİSTLER: BEKİR ÜNLÜATAER, AYNUR EZGİ YÜKSEL, GÜLŞAH SÖNMEZ, MERVE KIVILCIMER, MERVE UTANDI KALKAN, ÖDEN DURAL, TANER YALÇIN

Kulüp’ümüzün en büyük ve en önemli kültür faaliyetini ifa eden, aynı zamanda da Milli Kültürümüz’ün en önemli dilimi olan Klâsik Musikimiz’i icra eden Klâsik Türk Müziği Koromuz, kuruluşunun 13. yılında açılış konserini; Bitmiş-tükenmiş bir virâne’den, bir milleti ayağa kaldırmak ve bir ülkeyi yeniden kurmak gibi bir büyük davayı ve heyecanı yaratan, Laik ve Demokratik Cumhuriyet’imizi kuran, büyük devrimci Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdiği ve dinlediği müzikle anlama ve anma konseri olarak düzenlenmiştir. Diğer bir değiş ile! Koromuz, ardından yas tutulmasından ziyade, kendisini tüketmek pahasına baş koyduğu ülkülerin idrak edilebilmesini isteyen bir lider için yapılabilecek en güzel şeyi yapmış, yani konserini Ulu Önder’imizi kendi müzik penceresinden anlatmaya ayırmıştır. Eski Yönetim Kurulu Üyemiz olan Koro’nun kurucu hocası ve Şef’i Taylan KENDİRLİ konserin birinci bölümünde bir eser olarak sözleri Behçet Kemal ÇAĞLAR’a, bestesi ise Münir Nureddin SELÇUK’a ait rast makamındaki AĞIT’ı solisti Bekir ÜNLÜATAER’e okuttu. Aynı bölüme, Ulu Önder’imizin çok sevdiği eserlerden olan, besteleri Dede Efendi, Hafız Post, Giriftzen Asım Bey, Lem’i Atlı, Subhi Ziya Özbekkan, Kemençeci Aleko ve Tanburi Mustafa Çavuş’a ait rast, uşşak, bestenigâr ve saba makamlarındaki eserleri koroya ve solistleri Taner YALÇIN, Aynur Ezgi YÜKSEL, Özden DURAL ve Gülşah SÖNMEZ’e sololar yaptırarak devam etti ve nihayet buldurdu. İkinci bölüm, yine Atatürk’ün yaşadığı yıllar boyunca bir gün bile yanından ayırmadığı Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti’nden, yani Cumhurbaşkanlığı Türk Musikisi Topluluğu’ndan dinlediği, dinlemek ile kalmayıp iştirak ettiği, nefes nefes yaşadığı Türk Müziği’nin en güzel eserlerinden mürekkep idi. Hicazlar makamındaki Lem’i Atlı, Tatyos Efendi ve Lavtacı Ovrik’e ait şarkılar, yine koro ve solistler Merve Utandı KALKAN ve Merve KIVILCIMER tarafından icra edildi. Sahne’ye tekrardan gelen koronun büyük solisti Bekir ÜNLÜATAER üç eser daha seslendirdi. Koronun icra ettiği Rumeli Türküleri ile son bulan konser de dinleyiciler takdirlerini Şef’i, Solist’leri ve Koro’yu ayakta alkışlayarak gösterdiler.

DİĞER ETKİNLİKLER
19Kasım
GEÇMİŞ Klasik Türk Müziği Korosu - Atatürk Konseri
DİĞER ETKİNLİKLER
17Haziran
GEÇMİŞ Klasik Türk Müziği Korosu - Atatürk Konseri