Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı 1386 926 Büyük Kulüp

HABERLER

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantımızı 700’e yakın üyemizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Gündüz Kaptanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Mali tabloların ve faaliyet raporunun sunumundan sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu tarafında sunulan 2019 bütçe teklifinin de kabul edildiği toplantı sonunda, tüzüğümüzün 59. maddesi kapsamında üye giriş bedelinin artırılması konusu görüşüldü. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni üyelik giriş ödentisinin 100.000TL (Yüz Bin TL)’ye çıkarılması oybirliği ile kabul edildi
Close Cart
Back to top