YÖNETİM YAPISI

YÜKSEK DİVAN KURULU

org_semasi
Mehmet Nuri KURİŞ
Başkan
org_semasi
Prof. Dr. Hayri ÜLGEN
Başkan Yardımcısı
org_semasi
Ali KÖPRÜLÜ
Başkan Yardımcısı
org_semasi
Musa ATİK
Sekreter Üye
org_semasi
Ahmet Kamil ATALAY
Sekreter Üye
org_semasi
Kenan MAĞRİPLİ
Üye
org_semasi
Nesrin YARDIMCI
Üye
org_semasi
Muharrem ÇAKIR
Yedek Üye
org_semasi
Nazlı SARGIN
Yedek Üye
org_semasi
Ahmet Kamil BAKIRCIOĞLU
Yedek Üye
org_semasi
Lemi RUSO
Yedek Üye
org_semasi
Hasan ŞAHİN
Yedek Üye