.

Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü

Turnuvalar

Ödüllü turnuvalarımız haftada 2 gün düzenlenmektedir

Briç Kursları

Her düzeyde eğitim verdiğimiz kurslarımız devam etmektedir

İlk Turnuvamız

İlk turnuvamızı 07 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdik

WBT BK OPEN 2023
Uluslararası turnuvasını kulübümüzde yaptık.

Dünya Briç Federasyonu, 2023 yılında World Bridge Tour(WBT) adında uluslararası bir organizasyon başlatmıştır.
Bu organizasyon, tenisteki Grand Slam Turnuvaları gibi dünyanın seçilmiş özel ülkelerinde yapılmaktadır. Dünya Briç Federasyonu ile anlaşmaya vararak, WBT Türkiye ayağını bundan böyle Büyük Kulüp Derneği – Briç Spor Kulübü olarak kulübümüzde gerçekleştirmeye başladık.
İlk “WBT BK Open” turnuvamızı 28 Eylül-01 Ekim 2023 tarihleri arasında Büyük Kulüp Derneği’nde gerçekleştirdik.
Dünyanın en önemli oyuncularının başında gelen, Zia Mahmood, Sabine Auken, Roy Welland,Zachary Grossack, Peter Fredin gibi bir çok değerli oyuncuyu konuk ettiğimiz turnuvamıza 50 adet yabancı oyuncu katılmıştır.
Turnuva öncesindeki gün, özel boğaz gezisi turu ve yemeği düzenlenmiştir.
Büyük övgü alan organizasyonumuzun sponsorluğunu Sn. Nevzat Kalkavan gerçekleştirmiştir.
Üyelerinin tamamı Büyük Kulüp Derneği Üyesi olan Briç Spor Kulübü olarak, organizasyonun gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı başkanımız Sn. M. Gündüz Kaptanoğlu ve Sn. M. Erkan Ülker’e teşekkür ederiz.

Dr.Uğur Öncel
Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü Başkanı

Büyük Kulüp İstanbul Briç Festivali 22 Ardından (20-10-2022)

88 çift ve 29 dörtlü takım katılımlı bu festival, gerek briç kalitesi, gerekse sosyal programı açısından tüm katılımcıların söz birliğiyle ifade ettikleri gibi son derece başarılı olmuştur. Büyük Kulüp mekanı ve hizmetleri de organizasyonun kalitesini daha üst düzeye taşımıştır.

Büyük Kulüp Yönetim Kurulu ve görevlilerine, Türkiye Briç Federasyonuna, Turnuva direktörlerine ve briçsever katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.

Dileğimiz, bu ve benzeri turnuvaların, Büyük Kulüp’te gelenekselleşerek devam etmesidir.

Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü adına

Reha Tolun
Nevzat Kalkavan
Uğur Öncel


Büyük Kulüp Derneği briç aktiviteleri, Ocak 2022’de “Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü” nün Kulüp Yönetim Kurulu onaylı yönetmeliğiyle yapılandırılmıştır.

Bu yönetmelik ve Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü Başkanı Reha Tolun ile yapılan söyleşiye ilgili sekmelerden ulaşabilirsiniz. Söyleşinin, Reha Tolun gözüyle, Kulüp briç aktivitelerinin 50 yıllık geçmişine ve son yapılanmaya giden sürece ışık tutar nitelikte olduğu kanısındayız.

Değerli briç hocalamızın yürütmeye başladığı briç kursları ve giderek artan katılımcı sayılı haftalık briç turnuvaları Kulüp briç yapılanmasının başlıca aktivite alanlarıdır.

Türkiye Spor ve Gençlik Bakanlığı ve Türkiye Briç Federasyonunun “Briç bir akıl sporudur” tanımını hatırlatarak Kulübümüzde briç aktivitelerinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini ve Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübünün Ulusal ve Uluslararası alanda seçkin bir yeri olacağı inancındayız.

BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ

BRİÇ SPOR KULÜBÜ FAALİYET YÖNETMELİĞİ

 1. TANIMLAR

Bu yönetmelikte, Büyük Kulüp Derneği (Dernek), Üye Etkinlikleri Komisyonu Başkanlığı (ÜYEK), Briç Spor Kulübü (Briç Komitesi), Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü (BKDBK), Briç Spor Kulübü Sorumlusu (Komite Başkanı), Briç Spor Kulübü Eğitmeni (Eğitmen) olarak anılacaktır.

 1. AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı Dernek üyelerinin briç oyununu kurallarına göre öğrenmesini sağlamak, ilerletmek ve üyeler arası tanışıklık, dayanışma ve dostluğu geliştirmek, ileri süreçte Briç Komitesinin belirleyeceği katılımcıların ulusal ve uluslararası turnuvalarda yer almasını sağlamak ve katılımcıların Briç Komitesi faaliyetleri süreci sonucu kurs, turnuva ve diğer briç faaliyetleri bedeli katkılarından öğrenci burslarına fon oluşturmaktır.

 1. BRİÇ SPOR KULÜBÜNÜN YÖNETİLMESİ

Dernek, üyeleri arasından Briç Spor Kulübünün çalışmalarını koordine edecek, briç bilgi ve deneyimi ulusal ve/veya uluslararası kapsamda tercihan belgelendirilmiş bir kişiyi komite başkanı olarak atayacaktır. (Ek 2.)

Komite Başkanı teorik ve pratik briç kurslarının ve briç turnuvalarının nasıl düzenlenip yürütüleceği konusunda ÜYEK ile mutabık kalarak yıllık bir plan hazırlayacaktır.

Komite başkanı ayrıca briç kursları ve briç turnuvalarını düzenleyecek, ekte (Ek.1) görev, sorumluluk ve hizmet bedeli belirlenen bir eğitmen tespit edilmesini sağlayacak, bu kapsamda eğitmenin tanımlanan çalışmalarını Dernek kuralları çerçevesinde denetleyecektir.

 1. BKDBK FAALİYETLERİ

 BRİÇ KURSLARI: Komite Başkanı, talepler doğrultusunda gerekli görüldükçe, Eğitmenin de oluruyla, her briç bilgisi seviyesindekilere, kurslar açılmasına karar verir. Kurslar “Pandemi” gibi koşullar veya Komite Başkanının uygun görmesi halinde “On-line” yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Ancak kursların “Yüz-yüze” yapılması öncelikli tercihtir. Kursların zamanlaması, Eğitmenin önerisi, Komite Başkanı ve ÜYEK’in onayı ve Dernek zaman ve mekân koşullarına göre belirlenir. Kurs süreleri yeni başlayanlar için, yaz ayları hariç, 2 yıl gibi öngörülmektedir. Katılımcıların bu süre sonunda turnuvalara katılabilir düzeye gelmeleri öngörülür. Bu seviyeyi tamamlayanlar için daha ileri seviyeli kurslar 6 ay – bir yıl gibi süreleri kapsayacak biçimde devam edebilecektir.

 • BRİÇ TURNUVALARI:

 Haftalık Turnuvalar: Derneğin geleneksel Salı Turnuvaları devam ettirilecektir. Bu turnuvada Dernek turnuva birincilerine bir “ödül” verir. Haftalık turnuvaların sayısı, Derneğin salonlarının uygunluğu ve ÜYEK’in de onayı ile arttırılabilir.

 • Dernek Kuruluş Turnuvası: Yılda bir kez gerçekleştirilir. Daha geniş bir katılım ve derece alanlara Dernekçe uygun görülen ayrıca farklı ödüller verebilir.
 • Dernek, turnuva katılım bedelini 2022 yılı için kişi başı 50 TL olarak belirlemiştir.
 • Türkiye Briç Federasyonu Turnuvaları: Simultane turnuvalar, 4’lü takım turnuvaları, 2’li takım turnuvaları, “Mixed” takım turnuvaları, “Senior” takım turnuvaları gibi turnuvalar gerçekleştirebilir.
 • BKDBK TAKIMLARI OLUŞTURULMASI

BKDBK Türkiye Briç Federasyonuna üye yapıldıktan sonra Türkiye Briç Federasyonunun organize edeceği veya tanıyacağı çeşitli turnuvalara katılmak üzere BKDBK’nin 2’li, 4’lü, senior ve mixed takımları Komite Başkanınca belirlenir. Bu takımlara dışardan oyuncu takviyeleri yapılabilir.

 1. DERNEĞİN SORUMLULUKLARI
  • Dernek, salonların müsait olma durumuna göre briç kurslarının ve turnuvalarının yapılacağı bir alan tahsis edecektir.
  • Turnuvalarda başarılı olan oyunculara/takımlara belirlenen ödüller verilecektir.
  • Dernek, Türkiye Briç Federasyonuna, “Büyük Kulüp Derneği Briç Kulübü” (BKDBK) adı ile üye olmak için girişimde bulunacaktır.
  • Dernek, Briç Komitesi Başkanınca oluşturulacak ”Dernek Briç Kulübü” 2’li, 4’lü, “Mixed” ve “Senior” briç takımlarının Ulusal ve Uluslararası turnuvalarına katılımlarına destek vermeye çalışacaktır. BKDBK takımlarına Kulüp üyesi dışı katılımcı alınabilecektir. İhtiyacı olan bazı katılımcılar için “Sponsor” katkısı aranabilecektir.
 1. DERNEK ÖĞRENCİ BURS BÜTÇESİNE FON DESTEĞİ

Dernek üyeleri ve Yönetim Kurulunca onaylanması halinde üye misafiri kurs katılımcıları haftada iki gün düzenlenecek kurslar için komiteye Derneğe bağış makbuzu karşılığında aylık bir bedel ödeyeceklerdir. Bu bedel 2022 yılı için Dernek üyeleri için aylık 600 TL, üye misafirleri için 800 TL olup her yıl Briç Komitesinin görüşü alınarak Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.  Bu gelirlerin %60’ı Eğitmene verilecektir. Gelirin geri kalan %40’si de Öğrenci Burs Fonuna aktarılacaktır.

Komite Başkanı tarafından Dernek ile mutabık kalınarak belirlenecek turnuva katılım bedelinin ise %50’si yine öğrenci burs fonuna aktarılacaktır.

 1. YÜRÜRLÜK

Bu komite faaliyet yönetmeliği ve ekleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınarak 17.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek.1 Eğitmenin görev, sorumluluk ve hizmet bedeli

Ek.2 Komite Başkanı ataması

 Ek.1

 1. EĞİTMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

     Eğitmen;

 • Briç kursları ve düzenlenecek turnuvalar konusunda yıllık bir plan hazırlayacaktır.
 • Komite Başkanı ve ÜYEK ile mutabık kalınan çalışma planı ve şekline uygun hareket edecektir.
 • Kurslar ve turnuvalar için gerekli tüm araç ve malzemeleri (Barkodlu kâğıt dağıtma makinesi, yeterli sayıda skor giriş makinesi, boardlar, kurs ve turnuvalar için gerekli tüm diğer malzeme) temin etmek ve ücretsiz olarak Dernek Briç Spor Kulübü faaliyetlerine bir bedel talep etmeden sağlamakla yükümlüdür.
 • Çalışmalarda gerek gördüğü hallerde yardımcı veya destek işgücünü kendisi sağlayacaktır.
 • Kurs katılım gruplarına haftada iki saat “Teorik” ve iki saat “Pratik” ders verecek, ihtiyaç duyması halinde bu derslere yardımcı alabilecektir.
 • Dernek tüzüğünün ve Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü kurallar çerçevesinde hareket edilecektir.
 1. EĞİTMENİN HİZMET BEDELİ

Eğitmene;

 • Kurslardan gelen gelirin %60’ı ödenecektir. Bu oran kurslara katılım sayısına göre, Komite Başkanı önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile Eğitmenle mutabık kalınarak değiştirilebilir.
 • Düzenleyeceği briç turnuvalarından elde edilecek katılım bedelinin % 50’si Eğitmene ödenecektir.
 • Kurs ve turnuva katılım bedelleri Dernekçe bağış olarak tahsil edilecek, Eğitmene hizmet bedeli gider makbuzu düzenlenerek kimlik bilgileri çerçevesinde banka hesabına havale edilecektir.
 1. EĞİTMENİN BELİRLENMESİ

 2022 yılı için Eğitmen olarak Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör-Eğitmen sertifikalı Metin Sezer tayin edilmiştir.

 1. EĞİTMENİN GÖREV SÜRESİ

 Briç Komitesi ve Eğitmen arasında imzalanan işbu ek, Eğitmen ile yapılan sözleşme niteliğinde olup bir yıl süre ile geçerlidir.

Dernek veya Eğitmen sözleşme bitiminden en az iki ay önce yazılı bildirimde bulunmaz ise sözleşmenin kendiliğinden bir yıl süre ile uzayacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. SÖZLEŞME TARİHİ

5 maddeden oluşan bu sözleşme, Briç Spor Kulübü Faaliyet yönetmeliğine ek olarak 29.01.2022 tarihinde Dernek, Briç Komitesi Başkanı ve Eğitmen tarafından imzalanmıştır.

Dernek                  Briç Komitesi Başkanı                        Eğitmen

Adı-Soyadı

TCKN:

Telefon:

Adres:

 Ek. 2

Dernek 2022 yılı için Dünya Briç Federasyonu tarafından “World Master” sertifikalı eski Milli Briççi Reha Tolun’u Komite Başkanı atamıştır.                                                    

TURNUVA DİREKTÖRLERİ
___________________________
Metin Sezer
Berk Başaran
Levent Dinçel

TURNUVA GÜNLERİ
___________________________
Pazartesi: 14.00 (Vugraph)
Perşembe: 14.00 (Vugraph)

BRİÇ KURSLARI

PAZARTESİ
11.00-13.30
17.30.19.30

ÇARŞAMBA
11.00-13.00

PERŞEMBE
11.00-13.00

CUMARTESİ
11.00-13.00

KURS YERİ
Büyük Kulüp Derneği

GENEL BİLGİ
– Başlangıç seviyesinde haftada bir (1)  veya iki (2) gün ders verilir
– Ders saatleri iki (2) saattir
– Ders gün ve saatleri katılımcıların başvurularına göre düzenlenir.
– Öğrencilerin eğitim süreleri üç (3) ile altı (6) ay arasında değişebilir.
– Orta ve ve ileri düzeydeki kurslarımız taleplere bağlı olarak açılacaktır.

EĞİTMENLER

METİN SEZER
14/10/1966 İstanbul
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü

Briçe, şu an sahibi ve başkanı olduğu İstanbul BRİÇ Merkezinde başladı. Yirmibeş yıldan fazla bir zamandır eğitmenlik yapan Metin Sezer, Türkiye Briç Federasyonu tarafından kazandığı eğitmenlik ve direktörlük sertifikasına ilk sahip olan kişilerden biridir.
İstanbul şampiyonluğum ve üçüncülüğü kazanan Sezer’in 500ün üzerinde öğrenci yetiştirmiştir. İçlerinde Milli oyuncu olmaya ve Türkiye şampiyonluğu kazanan oyuncular yetiştirdi. Halen Büyük Kulüp Derneğinde ve İBM’de direktör ve eğitmenlik yapıyor.

BERK BAŞARAN
1979 İstanbul
Makine Yüksek Mühendisi

2001 yılından beri profesyonel briç oyunculuğu, eğitmenliği ve işletmeciliği yapan Berk Başaran’ın birçok yurt içi şampiyonluğu ve dereceleri var. Türkiye oyuncular klasmanında ilk 10’a adını yazdıran eğitmenimiz platin büyük usta unvanına sahiptir. Yurtdışı turnuvalarda; Üniversiteler arası Dünya şampiyonası 4.’lük, Transnational turnuvalarda 2 adet 9’luk, bir tane 1’lige sahiptir. Transnational 2’li turnuvalarda da bir şampiyonluğu olan Berk Başaran bir çok defa Türk Milli takımlarında oyuncu ve kaptan olarak görev aldı. Bir çok briç kulübünün kurucusu, eğitmeni ve direktörü olarak görevler alan Başaran, halen  Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübünde  ve ODTÜ vakfında eğitmen ve direktör olarak görevlerimi sürdürmekte.

LEVENT DİNÇEL
16/11/1984 İstanbul
İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü

BRİÇ yaşamına 2009 senesinde İstanbul BRİÇ merkezinde başladı. Metin Sezerin yetiştirdiği başarılı eğitmen kısa sürede kendine BRİÇ eğitmeni ve turnuva direktörü olarak federasyonda ve kendi kulübünde görev buldu.

Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü Başkanı
Reha Tolun ile söyleşi:
Röportaj: Metin Sezer

Metin: Reha Bey kendinizi tanıtır ve tanıklık ettiğiniz Kulubümüz briç geçmişine ait anılarınızdan söz eder misiniz?

Reha: İstanbul’da doğup büyüdüm. Çocukluk yıllarımda aile ortamında satranç, bezik, poker gibi oyunları öğrendim. Robert Kolejde Liseye başlayacağım 1960 yazında oyunların kralı brici Gören’in 110 sayfalık küçük el kitabını üç günde üç defa okuduktan sonra aynı apartmanda oturan 3 üniversite öğrencisi abime, “gelin bricinizi geliştirin” diyerek briç oynamaya başladım. Tutkulu ilgimle 6 ay sonra iyi denebilecek briç oyuncusu olduğumu düşünüyordum.

1963’de İstanbul Tıp Fakültesine başladım. Evim Beyazıt Meydanındaydı. Bitişiğimizde Marmara Kıraathanesi vardı. Bu arada orada bilardo oynamaya başlamıştım. Orada, briç hariç her oyun oynanıyordu. Tıp Fakültesinden arkadaşlarımla orada briç oynamaya başladık. 1968’de Marmara Kıraathanesinde halen Amerika’da briç hayatına devam eden, birçok briç kitabı yazarı, bir çoğumuzun Türkiye’nin en iyi briççisi olarak niteleyeceği Melih Özdil’le dostluğumuz başladı. Kabataş Denizcilik Yüksek Okulu öğrencisi Melih, gelir beni seyreder briç öğrenmeğe çalışırdı. Hırslı ve yetenekli bu arkadaşım bu arada yeni öğrenmeğe başladığı bilardoda iyi oynayan benimle bir yıl içinde başa baş oynamağa başladı.

1969’da iyi briççilerden rahmetli Ahmet Cezayirli ile Taksim’de briç oynanan kahvehane ortamında tanışarak, oradan hemen yanıbaşımızdaki İstanbul Briç Kulübü’nün turnuvalarında ortak olarak oynamaya başladık. Aynı yıllarda İstanbul Maçka’da bir de Şlem Briç Kulübü vardı. Boğaz manzaralı bu güzel kulüpte de briç oynardık.

Metin: Reha Bey sizin başarılı bir Milli Takım briççisi olduğunuzu  biliyoruz. Buna değinir misiniz, lütfen.

Reha: Tam zamanında bir soru. Ben de tam bundan bahsedecektim. Tıp Fakültesinin son sınıfında mezuniyetim için üç küçük staj sınavım kalmıştı. Ancak, tam o dönemde briç tutkum ve hırsım öyle yüksekti ki mezuniyetimi 6 ay ertelemiştim. 1970’de Briç Milli Takım seçmelerini milli briççilerimizden Mehmet Ali İnce’nin kızkardeşinin eşi İbrahim Kaymak ile birinci olarak kazandık.

Şimdi önemli bir parantez açıyorum. Türk briç tarihinin milli çifti olarak en uzun süre birlikte başarıdan başarıya koşan Mehmet Kortay – Koray Selçuk çiftini bu noktada hatırlamamız gerekir. Briç, satranç gibi bireysel bir akıl sporu/oyun değildir. Partnerlik son derecede önemlidir. Türkiye’de gelmiş geçmiş en başarılı briç çiftleri arasında bu ikili belki de en başta yer almaktadır. Bu çift yıllarca milli takımın temel topu olarak başarılar kazanmış ve Uluslararası birçok turnuvaya özel davet edilmişlerdir. Sevgili arkadaşım Mehmet Kortay, ne yazık ki 47 yaşında 1987’de aramızdan ayrılmıştır. Her oyunu çok iyi oynayan Mehmet Kortay efsane briççilerimizdendir. Büyük Kulübün üyesi olarak kendisiyle Kulübümüzde çok güzel anılarımız vardır. Bir diğer Kulübümüz üyesi sevgili arkadaşım Koray Selçuk’un Türk bricine katkıları da yadsınamaz. Çoğu zaman briçseverlerin aralarında “Mehmet mi daha iyi, yoksa Koray mı” tartışmalarına tanıklık etmişizdir. Koray halen Bodrum’dadır.

Tekrar kendi milli takım öyküme dönüyorum. 1970’de briç tutkum nedeniyle 3 ay gecikmeyle asistanlığa yeni başladığım İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Kürsü Başkanı Prof.Dr. Kenan Tükel’den , bir ay sonraki Türk Milli Briç Takımının Portekiz Estoril’de yapılacak turnuvası için izin istememin söz konusu bile olamayacağı bilincindeydim. Ne yazık ki ilk milli olacağım bu turnuvayı kaçırdım. Ardından 1971,1972 ve 1973 Milli takım seçmelerini de Kulübümüz oyun salonlarının iyi tanınan isimlerinden benden 25 yaş büyük rahmetli Necmettin Akça ile kazanarak bu Uluslararası şampiyonalara katıldım. Bunlardan en önemlisi, bugüne kadar Türk Briç Milli Takımının aldığı en iyi sonuç olan 1972 Miami’de yapılan Briç Olimpiyatıdır. Bir diğer sevgili dostum Halit Bigat “non-playing” kaptanımızdı. 20 gün boyunca her gün, günde 20 bord’dan toplam 3 Milli maç oynamıştık. Çok yorucuydu. 5-6 maç hariç tüm maçları Mehmet Kortay-Koray Selçuk + Reha Tolun-Necmettin Akça çifti olarak oynadık. 3. çiftimiz  Ankara’dan her ikisi rahmetli Yusuf Özlen ve Aydın Aykut idi. Turnuvayı Olimpiyat yedincisi olarak bitirdik

Bu sıralarda yakın arkadaşım Melih Özdil birlikte oynayalım diyordu. Ben de kibarca reddediyordum. Zaten bir yıl sonra da akademik kariyer, evlilik ve rekabetçi bricin aynı kefeye konamayacağını farkederek, rekabetçi brici bıraktım, ama bugüne kadar rober briç oynamaya devam ettim. Açık yüreklilikle belirtmeliyim ki ortaklık teklifini kibarca reddettiğim Melih Özdil kendisini tümüyle brice adayarak beni geçti. Yine bu yıllarda İzmir’den bir briç yıldızı camiada ilk ışıltılarını vermeye başlamıştı. Tahmin edeceğiniz gibi bu isim Nafiz Zorlu idi. O yıllarda ben Mehmet Kortay, Koray Selçuk ve kendim ile arkamızdan gelen Melih Özdil’i  Ülkenin en iyi briççileri olarak görüyordum. Nafiz’i daha yeni tanıdığım ilk günlerden birinde, rakip olarak oynarken, bir renkte, daha ilk ataktan o rengin 6’lısına nasıl empas yapacağını planladığını gördüğümde, bir yıldızın doğmakta olduğunu anladım. Doğaldır ki o yıllardan sonra briç Dünya paralelinde Türkiye’de de çok gelişti ve Türkiye’nin bir çok yerinde çok sayıda iyi briççi yetişti. Türkiye’de 1960-1970’li yıllarda İstanbul ve biraz da Ankara ağırlıklı üst düzey turnuva briççilerinin sayısı onlarla ifade edilebilirken, 2000’li yıllarda bu sayı yüzlerle ifade edilir oldu. Ayrıca üst düzey Türk briççilerinin Türkiye geneline dağılmış olduğu da açıktır. Tüm bu gelişimler kuşkusuz ki Türkiye brici adına son derecede sevindiricidir.

Metin : Reha Bey Türk bricinin o yıllardaki dinamosu İstanbul’daki üst düzey briç aktivitelerini ne güzel anlattınız. Biraz da Kulübümüz bağlamındaki briç hatıralarınızdan bahseder misiniz.

Reha : Aslında söz ettiklerimle başlamış sayılırım ama, çok da uzatmadan devam edeyim. Kulubümüz oyun salonu müdavimlerinden Milli Takım partnerim Necmettin Akça beni ve sonraki yıllarda da Melih Özdil’i Klube birlikte briç oymaya davet ediyordu. 8-10 kişilik bir gruptuk. Bu briç grubu yaşlı üyelerden oluşuyordu ve yıllar içinde hepsi rahmetli oldular. İki iştahlı genç olarak Melih ile Büyük Kulüpte yediğimiz güzel yemekleri hep keyifle hatırlarım. Kulüpte haftada bir gün 15-20 masa dolayında katılımlı briç turnuvaları vardı. 1970 başlarında bu turnuvaları Kulübümüz üyesi Koray Selçuk yönetiyordu. Yaz briç turnuvaları şimdiki havuzun bulunduğu yerdeki toprak zeminli, ağaçlıklı, önü deniz olan  mekanda yapılırdı. Sonraki yıllarda rober briç grubumuza emekli büyükelçi zarif, esprili çok iyi briççi Hasan İstinyeli katıldı. Lakabı ekselanstı. Hasan bey 1969’da Viyana büyükelçisiyken Mehmet ve Koray’lı İlk Türk Milli takımını Norveç’deki Avrupa şampiyonası yolunda Viyana büyükelçiliğinde ağırlamıştı.

Büyük Kulüp briç turnuvalarını Koray’dan sonra 1970-1980’lerde briç camiasının iyi tanıdığı ve sevdiği, saydığı rahmetli Necmet Sünget yönetti. 1990-2000’lerde Serdar Özkan bu görevi devralmıştı.

1973 Avrupa Briç şampiyonası Manş kıyısındaki Belçika’nın Ostend kentinde yapılacaktı. İsviçre Kadın Briç Milli takımı bizi turnuva öncesi  ağırlamak ve onlara antrenman verdirmek üzere Cenevre’ye davet etmişti. O zaman yeni alabildiğim Renault 12 otomobilimle Mehmet Kortay ile birlikte Türkiye’den çıkarak Fransız riviyerası üzerinden Cenevre’ye gitmeye karar vermiştik. Cenevre’den de Belçika Ostend’e geçecektik. Hareket sabahı Mehmet’i Taksim’deki evinden almaya gittiğimde kapıda Annesi beni karşıladı. “Reha oğlum, Mehmet 38 derece ateşle yatıyor, gidemez” dedi. İçimden “Hay aksi” diyerek, Mehmet’in yanına gittim. Grip olmuştu. Mehmet nasılsın, kendini seyahat edebilir gibi hissediyormusun dedim. Kafasını evet anlamında salladı. Ben de Annesine siz hiç merak etmeyin, doktoru zaten yanında dedikten sonra yola çıktık. Bulgaristan, Yugoslavya, İtalyan riviyerası üzerinden Monako-Nis’e vardık. Bu karayolu seyahatinin amacı hem Avrupayı tanımak, hem de Fransız riviyerasında Juan Les Pain kentinde rulet oynamaktı! Tabii ki, ben bir günde cebimdeki kısıtlı tüm paramı rulette kaybetmiştim. Sonunda Cenevre’de İsviçre Kadın Milli Takımı ile antenman maçları oynadık. Altın kalem ödülleri ve Cenevre gölü üzerinde güzel bir akşam yemeği daveti keyfi yaşadığımızı hatırlıyorum.

Metin : Reha Bey 1971,1972 ve 1973’de milli takım üyesi olarak katıdığınızda şampiyonalarda Dünyanın en ünlü oyuncularıyla oynadınız. İlginç anılarınız vardır, kuşkusuz. Bunlardan aktarmak istedikleriniz var mı ?

Reha : Tabii. O yılların yenilmez armadası İtalyan Milli takımıydı. Dünyanın 1 ve 2 numarası Garozzo ve Belladona çifti birer virtüöz ve tam birer efsaneydi.  Garozzo bir maçta kozdan 9 kartı varken, empas yapmayarak tek ruvamı düşürmüş ve oyunu yapmıştı. Bir defasında da 5×3 dağılımlı bir renkten ARD10X’e doğru ilk hamlede vale pası yaparak 4lü valemi düşürmüştü. Niye böyle oynadın diye sorduğumda, muzip bir ifadeyle “Hep böyle dağılır !” demişti. Bu efsane takımın bir de Forquet adında bir üyesi vardı. Forquet bir virtüöz değildi, ama çok güvenilir bir partnerdi. Bir milli maçta Garozzo ve Forqut’ye karşı Necmettin Akça ile oynuyorduk. Tesadüfen 20 elden 12’sini ben oynuyordum ve solumdaki Forquet atak yapıyordu. Forquet 8 elde koz atağı yaptı. Sonra, elleri analiz ettiğimizde 8 elin tümünde de en iyi atağın koz olduğunu büyük bir şaşkınlıkla görmüştük. Bu vesileyle briçte defansta atağın ve güvenilir partnerliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim.

Bir başka ilginç anıma geçeyim. Miami Olipiyatında Avusturya Milli Takımına karşı oynarken ben ve Necmettin Akça çifti çok kötü gittik. Bitimde asık ve kızgın suratlarla ve hakaret sınırında sözlerle adeta kavga ediyorduk ki, Mehmet ve Koray kapalı odadan güler yüzlerle yanımıza gelerek hemen bizi sakinleştirdiler. Merak etmeyin biz rakibi darmadağın ettik dediler. Sonuçta maçı farklı biçimde kazandığımızda çok şaşırmıştık. Bu anımı genç briççilere şu öğüdümle bağlamak isterim. Arkadaşlar, briç bir ortaklık oyunudır. Zerafat, sakinlik, sabır ve empati içermelidir. Bunu lütfen hiç unutmayınız.

Daha önce de belirttiğim gibi Milli Takım serüvenimi kendi kararımla 1974’den başlayarak sona erdirdikten sonra İstanbul Briç Kulübü, Şlem Briç Kulübü ve Büyük Kulüpte rober briç oynamaya devam ettim. Yıllar sonra Milli takımdaki başarılarım nedeniyle Dünya Briç Federasyonunca tarafıma “World Bridge Master” sertifikası gönderilmişti

Turnuva bricine uzun yıllar sonra dönüşüm Robert Kolejden sınıf arkadaşım Ali Yalman’ın israrlarıyla 2005’dan başlayarak 2 senede bir Avrupa’nın bir kentinde yapılan şimdiki adıyla “World Bridge Series”in senyör takım turnuvalarına katılımlarla olmuştu. 2005 Verona, 2007 Antalya, 2011 Ostend, 2013 Poznan ve 2017 Montecatini Terme gibi güzel Avrupa kentlerindeki bu turnuvalara keyifle katıldım. Ben arkadaşım Ergun Bankoğlu ile,  Ali Yalman da Miami Olimpiyatındaki non-playing milli takım kaptanımız Halit Bigat ile oynuyordu.

Metin :  Reha Bey, Büyük Kulüp’deki siz ve arkadaşlarınızın son 15-20 yılı briç aktivitelerinden de  bahseder misiniz, lutfen

Reha: Büyük Kulüp’deki 1-2 masalık rober briç ekibimiz yıllar içinde aramızdan ayrılan bir çok arkadaşımız nedeniyle değişikliklere uğruyordu.  20 yıl kadar önce Büyük Kulübün en iyi briççilerinden Necmettin Akça ve Hasan İstinyeli’yi kaybetmiştik. Kulübümüzün bir diğer genç iyi briççisi de şimdi 50 yaşını geçen Uğur Öncel’di. Uğur 20 ‘li yaşlarından bu yana rober briç aktivitelerimize katılmış, ardından oyuncu olarak aramızda yerini almış ve son yıllarda da turnuva bricine adımını atmıştır. Doğal kayıplar nedeniyle briç ekibimize katılanlar azalınca, Uğur bir gün Reha abi, bak oyun salonumuzda Nevzat Kalkavan abi var. Briç de biliyor. Niye bizlere katılmaya davet etmiyoruz dedi. Ben de tabii, niye olmasın dedim ve böylelikle bu dost aramıza katıldı. Başlangıçta, bol konvansiyonlu modern brice aşina değildi, ama zaman içinde uyum sağladı. Bir süre sonra benzer biçimde aramıza katılan Yalçın Sabancı Kulübe seyrek geliyordu, ama Nevzat oyun salonunun müdavimi ve temel taşlarından biriydi ve sonunda da modern brice tam uyum sağlamıştı. Bugünlerde, turnuvalarımız dışında, haftada iki gün buluşan briç ekibimizde, Kulüp üyeleri olarak Ben, Nevzat Kalkavan, Mete Gökçen, Uğur Öncel ve bazan Yalçın Sabancı , üye babaları olarak da Mehmet Ali Kordöv ve Rauf Temizel ve ayrıca misafir olarak Ertunç Özen, Can Özkardeşler ve Reha Soğoçin bulunmaktadır. Çarşamba ve Cumartesi günleri Kulübümüzde briç amaçlı buluşmalarımız öncesi öğle yemekleri için bir araya gelen bu grup Büyük Kulüp’ün ayrıcalıklı mutfağından, esprilerle bezeli bir sohbet ortamında, lezzetli bir öğle yemeği sonrası oyun salonuna geçerek keyifli bir briç günü geçirmektedir.

Metin : Reha Bey sizlerin sayesinde Kulübümüzde Briç Kursları ve Turnuvaları yakında başladı ve ben de görevlendirildim. Bu gelişmeler nasıl oldu, anlatır mısınız lütfen.

Reha:  Büyük keyifle. Çok uzun yıllardır Büyük Kulüpte briç oynadığımı anlatmıştım. Ancak tuhaftır ki birkaç kez dışında Kulübün briç turnuvalarına katılmamıştım. Bunun başlıca nedenlerinden biri İstanbul’da 7gün/24saat bağlamında mesleğim icabı, tedavi amaçlı acil beyin anjiyosu yapma durumunda kalabilmemdi. Acil bir hasta olduğunda rober brici her an bırakarak ayrılabilirdim ama, turnuvayı bırakmak olmazdı. Arkadaşlarım birçok kez çağırı geldiği anda briç masasını hızla bırakıp gittiğime tanık olmuşlardır.

Büyük Kulüp’deki briç turnuvalarının ses getirir düzeyde olmadığı yönünde de bir izlenimim vardı. Briç Kursları da zaten yoktu. Pandemi nedeniyle de 2 yıldır briç turnuvaları yapılamıyordu. Emekli olmuştum ve zamanım müsaitti, evim Büyük Kulübe 200 metre uzaklıktaydı. Hoşgörü Briç Kulübüne de yakında üye olmuş ve turnuvalarına sıklıkla katılıyor, eski ve yeni dostları görüyordum.

Büyük Kulüpte Briç Kursların açılması ve Turnuvalarının başlaması gerektiği açıktı. Briç de bilen Büyük Kulüp Derneği Başkanı Gündüz Kaptanoğlu ve Genel Sekreter Erkan ülker’in destekleri ve briç arkadaşlarımın katkılarıyla, üye etkinlikleri komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Cingi ile değerlendirmelere başladık. Milli briççilerden eski dostum Mehmet Ai Kordöv ile fikir alışverişleri  ve başta Nevzat Kalkavan olmak üzere briç arkadaşlarımla paylaşımlar sonucunda Kulüp tüm briç aktivitelerinin profesyonel ellerce yürütülmesinin uygun olacağı konusunda fikir birliğine vardık. Mehmet Ali Kordöv’ün önerisiyle, kapanan İstanbul Briç Merkezinin sahibi ve kıdemli briç hocası Metin Sezer’e öneri götürdük ve kendisiyle mutabık kaldık. Erkan ülker ve Ayhan Cingi Kulüp briç yeni yapılanmasının bu konuda hazırlanacak Büyük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylı bir yönetmeliğe bağlı olmasının yerinde olacağını  belirttiler. Hazırladığım briç yönetmeliği taslağı Kulüp Yönetimi adına bu iki arkadaşımızla birlikte düzeltmeler yapılarak son şekli verildikten sonra Erkan ülker, Ayhan Cingi ve Reha Tolun tarafından imzalanarak kurumsallaştırıldı. Metin Sezer Kulübün Briç hocası olarak Briç Yönetmeliği sözleşmesi ekini imzaladı. Bu yönetmeliğe isteseniz Kulüp Web sitesinde ulaşabilirsiniz.

“Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü” böyle yapılandırıldıktan sonra sıra Kurslar ve Turnuvalara gelmişti. Şubat 2022’de Kurslar, Mart 2022’de de turnuvalar başladı. Metin hoca yanına Kulübümüzde 2008-2020 arasında Salı günleri yapılan briç turnuvalarını yöneten Berk Başaran’ı aldı. Levent Dinçel de bu ekibin bir diğer üyesi oldu.

Kurslarda şu anda 40’a yakın öğrencimiz var. Turnuvalar Pazartesi ve Perşembe günleri yapılmaktadır.

Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulubü başkanı olarak, Kulubü bu konuda Ulusal ve Uluslararası briç turnuvalarında temsil edecek “Kulüp Briç Takımı” oyuncularını  belirlemem gerekiyordu.  Bu yıl Kulüp  Briç takımı Reha Tolun, Nevzat Kalkavan, Mete Gökçen, Uğur Öncel, Mehmet Ali Kordöv ve Rauf Temizel olarak belirlendi.

2 yıl aradan sonra haftada 2 gün olarak başlayan Büyük Kulüp Briç Turnuvalarının 7-3-2022’deki ilkini yukardaki takımdan Mete Gökçen – Uğur Öncel, 10-3-2022’deki ikincisini de Reha Tolun-Nevzat Kalkavan, 14-3-2022 Tıp Bayramına rastlayan üçüncüsünü de Mehmet Ali Kordöv-Rauf Temizel ile Reha Tolun-Nevzat Kalkavan  çiftlerinin kazanmaları da ilginç bir rastlantı oldu. Bu üçüncü turnuvayı ikinci bitiren Mete Gökçen ve Uğur Öncel’i de kattığımızda Kulüp takımımızın yeni başlayan turnuvalarımızdaki başarısı ortaya çıkıyordu. Turnuvalarda sponsor Nevzat Kalkavan destekli kupa + altın ödülleri verilmeğe başlandı .

Metin: Reha Bey anılarınızla Türkiye ve Kulübümüz briç tarihçesine ışık tuttunuz ve bugününü anlattınız. Teşekkür ediyorum. Söyleşimizin sonuna geldik. Ama son bir sorum olacak. Kulübümüzün gelecekteki briç aktiviteleri ile ilgili düşünce, öngörü ve hayalleriniz nelerdir.

Reha: Yakın bir gelecekte kurslarımızdan yetişecek genç briççilerin de katılımıyla briç turnuvalarımıza katılımın artacağı ve 20 masanın üstüne çıkacağını umuyorum. Haftalık turnuva günlerinin sayısını 3-4’e çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca çok daha geniş katılımlı, özel ödüllü bazı turnuvalar da organize etmeyi planlıyoruz.  Kursların yalnız başlangıç değil, her seviye için giderek artan sayıda katılımla devam etmesini bekliyorum.

Büyük Kulüp Derneği Briç Spor Kulübü takımlarının Ulusal ve Uluslararası briç turnuvalarına katılarak başarılı sonuçlar almasını diliyorum. Kulübümüz yeni briç yapılanmasının ürünlerinden biri olan Kurslarımızdan yetişecek yetenekli genç briççilerin günün birinde Briç Milli Takımlarımıza seçilerek başarılı sonuçlar almalarını hayal ediyorum.

Her şey bir yana, en güzel akıl sporu olarak niteleyebileceğimiz bricin Kulübümüzde giderek artacağını düşündüğümüz kurslar ve turnuvalar aracılığıyla katılımcılarına keyifli saatler geçirteceğini ve sosyalleşmeye büyük katkıda bulunacağına inanıyorum.

Sözlerimi Kulübümüzde bricin kurumsal bağlamda yapılanmasında samimi desteklerini esirgemeyen Kulüp Yönetimi mensuplarına, briç arkadaşlarıma, briç hocalarımıza ve çevremizdeki tüm briç severlere teşekkür ederek bitirmek istiyorum.

1972 Miami Olimpiyatında İngiltere Milli takımından Flint ve Cansino Reha Tolun-Necmettin Akça çiftine karşı

Reha Torun “World Bridge Master” sertifikası

Pandemi Sonrası Büyük Kulüp Ilk Briç Turnuvası 7-3-2022 Ödül Töreni.

Kazananlar ve Kulüp Briç takımı. Ön sıra soldan sağa : Diğer yön birincileri Gül Sevimli-İdris Sevimli, Nevzat Kalkavan, Genel birinciler Uğur Öncel ve Mete Gökçen, Senyör birincileri Hülya Demirağ (ortağı Günsel Kıncal fotoda yok), Miks birincileri ( Tuna Elmas-Taner Yener fotoda yok). Arka sıra : Rauf Temizel, Turnuva direktörü Metin Sezer, Reha Tolun, Mehmet Ali Kordöv

10-03-2022 Büyük Kulüp Briç Turnuvası birincileri Reha Tolun ve Nevzat Kalkavan ile sağda Briç Spor Kulübü Eğitmeni Metin Sezer

 

 

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU

________________________________

 

 

AVRUPA BRİÇ LİGİ

________________________________

DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU

İLETİŞİM

Turnuvalar, kurslar ve briç hakkında her türlü sorularınız için

Metin Sezer:  0533 456 23 45

 

Back to top