İç Yönetmelik

BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

GİRİŞ

Bu yönetmelik, 27.03.2022 tarihinde yapılan Büyük Kulüp Derneği Genel Kurulu toplantısında kabul edilen tüzüğümüzün 25.09 maddesinde tanımlanan  “Derneğin uyum içinde ve amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için gerekli gördüğü kararları almak, yasalara ve tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak” yetkisine dayanılarak Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiştir.

AMAÇ

Bu İç Yönetmelik; üye ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek kaliteli hizmet sunmak, etik değerlere bağlı kalmak, güvenli ve saygın buluşma/görüşme ortamı yaratmak, Dernek bünyesindeki işletmelerin verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak, Dernek tüzüğüne ve iç yönetmeliğine bağlı kalarak ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,  üyelerinin bu ürün ve hizmetlerden eşit olarak faydalanmalarını sağlamak amacını gerçekleştirmek için gereken kuralları düzenlenmek için hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu Yönetmelik Dernek tesislerindeki bütün hizmet birimlerinin yönetimi ve işleyişi ile üyelerin bu hizmetlerden eşit olarak faydalanma esaslarını kapsar.

TANIMLAR

Kulüp                     : Büyük Kulüp Derneği ve İktisadi İşletmesini,

Tüzük                     : Büyük Kulüp Dernek Tüzüğünü,

İç Yönetmelik        : İç Yönetmelik

Üye                        : Tüzükte öngörülen şartları yerine getirmek sureti ile Büyük Kulüp

Derneği üyeliği sıfatını kazanmış olan kişidir.

Üye Eşi                 : Türk Medeni Kanuna göre eş sıfatını kazanmış ve bu sıfatı hukuken devam etmekte olan kişidir.

Üye Çocuğu         : Asıl üyelerin 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış çocuklarıdır.

GENEL HÜKÜMLER

 1. Üyelere, eşlerine ve 18 yaş üstü ve 35 yaşını bitirmemiş çocuklarına, mülkiyeti Büyük Kulüp Derneğine ait üye kartı verilir. Kart sahipleri, kartlarını yanlarında bulundurmak ve sorulduğunda görevlilere göstermek zorundadırlar. Kartını yanında bulundurmayanların, Dernek kayıtları ve yasal kimlikleri karşılaştırılmak suretiyle üyelikleri tespit edilerek Derneğe girmelerine izin verilir.
 2. Üyeler medeni halindeki değişiklikleri en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir ve ilgili kart Derneğe iade edilir. Üye, aynı şekilde adres ve telefon değişikliklerini de en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Bildirmediği takdirde, bilinen son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.
 3. Üyeler, kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının ve misafirlerinin Dernek tesis ve varlıklarına verecekleri maddi zararları karşılamak zorundadır.
 4. Üye ve misafirleri kıymet arz eden herhangi bir eşyayı herhangi bir hizmet birimi veya idari personele teslim edemezler. Kulüp, üyelerinin değerli belgelerinin ve eşyalarının kaybından sorumlu değildir.
 5. Üyeler ve misafirleri ruhsatlı olsa dahi, hiçbir suretle Kulüp tesislerine ateşli ve kesici/delici silahla giremezler. Aksine davranan üyeler hakkında disiplin hükümleri uygulanacağı gibi, haklarında yasal takibat yapılması için ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
 6. Üyeler diğer üyelere, üye eşi ve çocuklarına, misafirlerine veya Dernek personeline, huzuru bozacak davranışlarda bulunamazlar.
 7. Üyeler, Dernek ürün ve hizmetleri veya çalışanlarıyla ilgili şikâyet ve önerilerini Hizmet Birimi Sorumlusuna iletirler. Gerekli gördükleri hallerde ise durumu, Nöbetçi Yöneticiye veya Genel Müdüre sözlü veya yazılı olarak bildirirler. Genel Müdür bu şikâyet ve önerilere on gün içinde cevap verir. Süresinde cevaplanmayan şikâyetler, üye tarafından Genel Sekreterliğe bildirilebilir.
 8. Üyeler tarafından Genel Sekreterliğe yapılan yazılı şikâyetler ISO 9001:2015 standardı gereği kayıt altına alınır ve bu çerçevede değerlendirilir.
 9. Restoran ve barların açılış ve kapanış saatleri Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu saatler dışında yiyecek ve içecek servisi yapılmaz.
 10. Dernek tesislerine dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.
 11. Gerekli görülen durumlarda Genel Müdür veya Nöbetçi Yönetici talimatı ile üyeler ve üye misafirlerine içki servisi durdurulur.
 12. Restoran ve barlarda, sadece o alana ait mönüde yer alan yiyecek ve içeceklerin servisi yapılır.
 13. Kapalı alanlarda sigara ve puro içmek yasaktır.
 14. Kulüp tesislerinde bisiklet, kaykay, paten ve mobilet kullanmak yasaktır.
 15. Kulüp tesislerine hayvan sokmak yasaktır.

ÜYE VE MİSAFİRLERİN KULÜPTEN FAYDALANMA ESASLARI VE UYGULANACAK KURALLAR

 1. Beş ve on iki yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte ya da yalnız olarak yararlanabilecekleri hizmet birimleri Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Çocukların Dernek tesislerinde bisiklet ve kaykaya binmeleri,paten yapmaları yasaktır.
 2. On sekiz yaşından küçüklere hiçbir hizmet biriminde alkollü içki verilmez. On sekiz yaşından küçük çocukların bar açılış saatinden itibaren barlara girmelerine izin verilmez.
 3. Ebeveynler, çocuklarının sükûneti bozucu ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmamalarına özen göstermekle yükümlüdürler. Aksi halde hizmet birimi sorumluları tarafından uyarılacaklardır.
 4. Üye ve misafirler Dernek destek ünitelerine,mutfak ve personele tahsis edilen alanlara giremez.
 5. Üyeler, Kulübe önceden bildirmek suretiyle ve Kulüp olanakları dâhilinde misafir getirebilirler. Ancak Yönetim Kurulu bazı birimlerde ve özel organizasyonlarda, gerektiğinde misafir sayısına sınırlama koyabilir veya misafir alınmasına izin vermeyebilir.
 6. Misafirin kimliği, isim ve soyadı belirtilmek suretiyle giriş kapısındaki misafir defterine okunaklı bir şekilde görevli tarafından kaydedilir ve üye tarafından imzalanır. Misafirin tutum ve davranışlarından davet eden üye sorumludur.
 7. Misafirler Kulüp tesislerinde Tüzük, İç Yönetmelik kuralları ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
 8. Misafirin Kulüp içindeki harcamalarından kendisini Kulübe davet eden üye sorumludur. Misafirin adına adisyon açılmaz.
 9. Üye ve misafirlerin kıymetli eşyalarının kaybolmasından Dernek sorumlu değildir.
 10. Üye ve misafirler, Dernek hizmet birimlerine palto, kürk, pardösü, yağmurluk, kaban, şapka, şemsiye, evrak veya spor çantası ve paketlerle giremez, ücretsiz vestiyer hizmetinden faydalanırlar.
 11. Üyeler ve misafirler, Derneğin kıyafet kurallarına uymaya mecburdurlar. Aksi için ısrarcı olanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

KIYAFET KURALLARI VE LOKALLERDE UYGULANACAK KIYAFET KODLARI

 1. Serbest kıyafet: Dernek geleneklerine uygun rahat ve şık kıyafetlerdir.
 2. Şık ve rahat: Erkekler kravat mecburiyeti olmadan düz kot ve chino pantolonlar, gömlek, klasik tişört, blazer ve tüvit ceket kombinleri; kadınlar resmiyetten uzak da olsa şık, gösterişli ve rahat kıyafetler giyerler.
 3. Formal: Erkekler mevsimine göre açık veya koyu renk takım elbise, kravat; kadınlar pantolon-ceket, tayyör veya elbise giyerler.
 4. Takım elbise veya smokin: Balolar ve özel gecelerde erkekler, içine gömlek giymek ve papyon veya kravat takmak şartıyla, koyu renk takım elbise veya smokin; kadınlar uzun elbise veya gece kıyafeti giyerler.
 5. Sağlık Kulübü, tenis kortları, havuz ve iskelede yapılan spor ve ortama uygun giyinilir. Ancak sözü geçen kıyafetlerle diğer hizmet birimlerine girilemez.
 6. Üyeler ve misafirleri hizmet birimleri bölümünde belirtilen kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan üye, üye eşi, üye çocuğu veya misafiri görevliler tarafından uyarılır ve hizmet birimlerinden faydalanmaları engellenebilir. Israrcı davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

HİZMET BİRİMLERİ

 1. Baron Restoran: 250 kişilik kapasiteyle pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-24.00 saatleri arasında Türk ve Dünya mutfağı tarzında hizmet verilmektedir. Kıyafet kodu “Şık ve rahat” olup, kış sezonunda beyler için ceket mecburidir. Salonumuza üye ve misafirlerinin 12 yaşından küçük çocukları alınmazlar.
 2. Bahçe Restoran: Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-24.00 saatleri arasında Türk ve Dünya mutfağı tarzında hizmet verilmektedir. Kıyafet kodu “Şık ve rahat” olup, gündüz servisinde bahçemize, üye ve misafirlerinin 6 yaşından; akşam servisinde ise 12 yaşından küçük çocukları alınmazlar.
 3. Safran Restoran ve Safran Bar: 300 kişilik kapasiteyle pazar ve pazartesi günleri hariç kış sezonunda haftanın 5 günü 19.00-24.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. Kıyafet kodu “Şık ve rahat” olup, ceket mecburiyeti yoktur. Salonumuza üye ve misafirlerinin 18 yaşından küçük çocukları alınmazlar.
 4. Cafe d’Orient: Haftanın her günü, 09.00-18.00 saatleri arasında 250 kişi kapasitesiyle, İtalyan ve Fransız mutfağı tarzıyla braseri olarak hizmet verilen mekânda, her gün 13.00’a kadar kahvaltı servisi de yapılmaktadır. Kıyafet, Dernek geleneklerine uygun olmak kaydıyla serbesttir.
 5. 1882 Restoran: Rezervasyonla alakart olarak kış sezonunda pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 19.00-24.00 saatleri arasında hizmet verilen 100 kişi kapasiteli salonumuzda kıyafet kodu “Şık ve rahat” olup salona 18 yaşından küçük çocuklar alınmaz.
 6. 1882 Lounge: 60 kişi kapasiteli salonda kış sezonunda pazartesi hariç haftanın 6 günü 13.00-23.30 saatleri arasında lounge bar olarak hizmet verilir. Kıyafet kodu özel geceler haricinde “Şık ve rahat” olup, bu salonda rezervasyon uygulaması yapılmaz, yer tutulamaz ve 18 yaşından küçükler salona alınmaz.
 7. Balo Salonu: 350 kişi kapasiteli salonda, üye ve misafirlerinin (Düğün, nişan, mezuniyet balosu, iş toplantısı vb.) özel davet ve toplantıları için haftanın her günü bedeli karşılığında hizmet verilmektedir. Kıyafet kodu resmi olup, özel davetlerde davetiyelerde, Kulüp içi etkinliklerde ise afişlerde duyurulmaktadır.
 8. Kış Bahçesi: 600 kişilik yemek,1000 kişilik toplantı kapasiteli salonda bedeli karşılığında üye ve üye yakınlarının düğün, mezuniyet balosu, konser, iş yemekleri vb. davet ve organizasyonlarda kullanılır. Kıyafet kodu davetin özelliğine göre belirlenir ve duyurulur.
 9. Teras Olive ve Teras Olive Bar: 400 kişilik kapasiteyle, deniz ürünleri, Türk ve Dünya mutfağı tarzıyla yaz sezonunda, restoran-bar olarak hizmet veren bu birimde, haftanın her günü saat 19.00-24.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. Kıyafet Dernek geleneklerine uygun olmak şartıyla serbesttir ancak Teras ve bara şort, terlik, atlet gibi plaj kıyafetleri ile girilmez. 12 yaşından küçük çocuklar Teras’a, 18 yaşından küçükler bara alınmazlar.
 1. Salon Pera: Her gün 13.30-24.00 saatleri arasında hizmete açıktır ve salona sadece üyeler ve eşleri girebilirler.
 • Yönetim Kurulu kararı ile özel günlerde, sorumlulukları davet sahibine ait olmak üzere misafir alınabilir.
 • Yönetim kurulunca belirlenen oyunlar dışında oyunlar oynanamaz.
 • Genel müdürlükçe belirlenen menü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez, dışarıdan getirilmez.
 • Oyun salonunda Kulüp geleneklerine yakışmayacak, çevreyi rahatsız edecek, diğer üyelerin huzurunu bozacak davranışlarda bulunulmaz.
 • Oyunlar sadece oyuncuların izniyle izlenebilir. Seyredenler, oyun/oyunculara müdahalede bulunamazlar.
 • Oyun salonunda ivazlı oyun oynanmaz, oyun anlaşmazlıkları Yönetim Kurulunca belirlenmiş oyun hakemi tarafından çözümlenir,
 • Kıyafet kodu; Dernek geleneklerine uygun rahat ve şık kıyafetlerdir.
 1. Yüzme Havuzu ve İskele: Yüzme havuzu ve iskelenin sezon açılış-kapanış tarihleri ve hizmet saatleri Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Üyeler bu saatlere ve ilan edilen kurallara uymak zorundadırlar.
 • Yönetim.
 • Yönetim Kurulu tarafından alınan aksi yönde bir karar olmadıkça yüzme havuzu ve iskeleye (Plaj) hafta sonu ve resmi tatil günlerinde üye misafirleri alınmayacaktır.
 • Diğer günler bir üye en fazla bir misafir getirebilir.
 • Üyelerimiz havuz veya iskeleye girişte görevli personel tarafından talep edilmesi durumunda üye kartını göstermek zorundadır.
 • Yüzme havuzu ve iskelede, bu alanlara özel hazırlanmış mönü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez.
 • Havuz veya iskele kıyafetleri ile diğer hizmet birimlerine girilmez.
 • Havuza girmeden önce hijyen kuraları gereği duş almak zorunludur.
 • Havuz ve iskelede rezervasyon yapılmaz, havlu atmak, yer tutmak yasaktır.
 • İskelede hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında plaj, 19.00 ile 24.00 saatleri arasında ise alakart restoran hizmeti verilmektedir. İskelede plaj hizmeti alan üyeler en geç saat 18.00’de iskeleyi terk etmek zorundadırlar.
 • İskelede akşam yemeği kıyafeti Dernek geleneklerine uygun olmak şartıyla serbesttir.
 • İskele plaja 10 yaşından, akşam yemeği servisinde 15 yaşından küçük çocuklar alınmaz.
 1. Çocuk Kulübü
 • Çocuk Kulübü haftanın her günü 10.00-23.30 saatleri arasında 3-9 yaş aralığındaki çocuklarımıza hizmet vermektedir.
 • Üç yaşından küçük çocuklar Çocuk Kulübüne ailelerinden biri veya bakıcılarının eşliğinde girebilirler.
 • Çocuk Kulübüne yalnızca ebeveyn Kulüp içeresindeyken çocuk bırakılabilir.
 • Çocuk Kulübüne “Çocuk Teslim Formu” doldurulmadan bırakılan çocukların mesuliyeti̇ Derneğimize ait değildir.
 1. Sağlık Kulübü:
 • Haftanın her günü 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verilmekte olup günlük kullanım bedeli ve sezonluk üyelik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Sağlık Kulübüne dışarıdan üyelik alınmaz.
 • Üyelik tarihine bağlı kalmak esastır. Üyelik tarihi sona eren üyeler, tesislerden günlük ücret ödeyerek faydalanabilirler.
 • Üyeliğin süresinden önce sona erdirilmesi durumunda üyelik ücreti iade edilmez. Sağlık nedeni ile spor yapamayacağını belirten üyelerin üyelik iptali ve ücret iadesi, ancak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden spor yapamayacağına dair heyet raporu ibraz etmesi sonucu gerçekleştirilir.
 • Havuz koridorunda bulunan dolaplar günlük kullanım içindir ve aynı gün boşaltılmak zorundadır.
 • Spor merkezinin temizliği için belirlenen hijyen kurallarına uyulması zorunludur.
 • Spor merkezinde gürültü yapılmasına, başka üyelerin rahatsız edilmesine hiçbir koşulda izin verilmez.
 • Sağlık Kulübüne dışarıdan yiyecek, içecek, spor aleti getirilemez.
 • Spor merkezine 18 yaşından küçük çocukların sorumlu bir ebeveyn bulunmadan girmesine izin verilmez. Aksi bir durumun söz konusu olması halinde spor merkezi yönetimi sorumlu değildir.
 • Spor merkezi yönetimi, Büyük Kulüp Derneği Yönetimi ve Büyük Kulüp Derneği İktisadi İşletmesi Yönetimi tesis içindeki yaralanma ve/veya fiziksel-maddesel zararlardan sorumlu değildir.
 • Üye, sağlık durumunun iyi olduğunu, Kulüp tarafından üyeliğe dâhil olan ya da olmayan tüm hizmetlere, aktif ve pasif tüm sportif faaliyet ve etkinliklere katılmasına engel bir hastalığının, rahatsızlığının, sakatlığının veya özrünün bulunmadığını, bu tip sportif faaliyetlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ve taahhüt etmiş kabul edilir.

Kulüp bu beyanı esas almış ve ayrıca bir inceleme yapmaksızın tenis/spor üyeliğine kabul etmiştir. Bu nedenle Kulüp, beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek sağlık sorunlarından ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

 1. Sauna, Buhar Odası, Türk Hamamı
 • Sauna, Buhar Odası, Türk Hamamı 07.00 –14.00 saatleri arası kadın, 14.00 – 22.00 arası erkek üyelerimiz tarafından kullanılacaktır.
 • Sauna, buhar odası ve Türk Hamamına duş almadan ve peştamalsız girilemez.
 • Masaj ve kese için önceden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Rezervasyon yaptırıp gelmeyen üyelerden ücret talep edilir.
 • 18 yaşından küçükler giremez.
 1. Kapalı Yüzme havuzu
 • Duş almadan ve bone takmadan kapalı yüzme havuzuna girmek yasaktır.
 • Kapalı yüzme havuzuna dışarıdan yüzme eğitmeni getirilmez.
 • 7-16 yaş arası üye çocukları kapalı yüzme havuzuna sadece velileri veya refakatçilerle birlikte girebilirler.
 1. Fitness Salonu
 • Spor salonuna, spor kıyafeti ve ayakkabısı olmadan girilmez.
 • Spor salonuna 16 yaşından küçükler giremez.
 • Spor salonunda ve aletlerde çıplak tenle çalışılmaz.
 • Spor salonuna dışarıdan özel eğitmen getirilmez.
 1. Tenis Kortları ve Tenis Cafe
 • Tenis kortları 07.30-23.00 saatleri arasında açıktır. Kortlara giriş ancak tenis kıyafeti ve tenis ayakkabısı ile yapılır. Uygun kıyafet ve ayakkabısı olmayanlar kesinlikle kortlara giremez.
 • Kort rezervasyonu için üyeler spor tesisleri sorumlusuna kayıt yaptırmalıdır. Kayıt için teklerde her iki oyuncunun, çiftlerde ise en az üç oyuncunun hazır bulunması gereklidir.
 • Bir üye başka bir üyeyi temsilen veya onun yerine kort ayırma işlemi yapamaz. Kort rezervasyonu üyenin bizzat kendisi tarafından yapılır. Telefon ile kort rezervasyonu yapılamaz.
 • Aynı gün içinde her oyun için ayrı rezervasyon gereklidir. Kort rezervasyonu yaptıran oyuncu ancak oyununu bitirdikten sonra yeni kort sırası yazabilir. Kortlarda talebin yoğun olduğu günlerde bir oyuncu iki oyundan fazla oyun oynayamaz. Bekleyen, hiç oyun oynamamış oyuncu varsa öncelik ona aittir.
 • Oyun süresi hafta içinde tekler 60, çiftler için 75 dakikadır. Hafta sonu ve bayramlarda tekler için 60, çiftler için 75 dakikadır. Gece ise çiftler için 75, tekler için 60 dakikadır.
 • Kort rezervasyonu sıra bekleme mecburiyeti olmadığı zamanlarda bir saat öncesinden yapılamaz,15 dk. öncesinden yazılabilir.
 • Oyuncular kendileri için ayrılmış kortta tam zamanında bulunmak zorundadır. Zamanından en geç 5 dakika sonra korta girmezse o oyuncunun kort hakkı iptal edilir ve kort sırada bekleyen ilk oyuncu/oyunculara verilir. Bu konuda 1(Bir) numaralı korttaki saat geçerlidir.
 • Oyun devam ederken ani ve kısa süreli yağmur veya kar yağar hava koşulları oyunu engellerse kortlar boşaltılır.
 • Işık kullanmak isteyen oyuncular ışık ücreti ödemek koşuluysa oynayabilirler.
 • Okulların yaz tatiline girmesinden sonra üye çocukları her gün, hafta sonu ve genel tatil günlerinde yalnız saat 16.30’a kadar, okulların tatil olmadığı dönemlerde 16.00’dan sonra rezervasyon yaptırabilirler. (Bu madde 15 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir.)
 • Spor tesis sorumlusunun mesaiye başlamasından önce kortta oynamak isteyenler rezervasyon yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde kort, sorumlu kişi tarafından bekleyenlere tahsis edilir.
 • Kortlara cam bardak, cam şişeli içecek ve yiyecek ile girilmez.
 • Seyir için kortlara girilmez.
 • Kortların etrafına çocuk getirilmemeli ve gürültü yapılmamalıdır.
 • Kortlarda cep telefonu kesinlikle kapalı tutulmalıdır.
 • Oyuncular kortlarda yüksek ses ile rakibini veya yan kortlardaki oyuncuları rahatsız edecek şekilde hareket edemezler.
 • Oyuncular tellere, çiçeklere, masalara ve sandalyelere ayaklarını uzatamazlar ve geçişlere engel olacak şekil çantalarını bırakamazlar.
 • Korta geçişlerde içerideki oyunculardan davet almadan korta girilmemesi, içerideki oyuncularında süre bittiğinde maç skoru ne olursa olsun oyunlarını bitirerek kapıdakileri bekletmemeye özen göstermeleri gerekmektedir.
 • 1 numaralı kortta akşam 20.00’den sonra ışık yakılamaz.
 • Tenis kortları için abonelik ve günlük kullanım bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Tenis dersi 3. ve 4. kortlarda verilir. Hafta içi 3. kortta 08.00-14.00, 4. kortta      00-22.00 saatleri arasında, hafta sonu ve tatil günlerinde ise 08.00-14.00 saatleri arasında sadece 4. kortta tenis dersi verilmektedir.

Ders süresi 45 dakikadır.

 1. Bilardo Salonu:
 • Bilardo salonu haftanın her günü 12.00-22.00 saatleri arasında açıktır.
 • Üyelerimiz ve 15 yaşından büyük çocukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydı ile misafir getirebilirler.
 • Bilardo salonunda 15 yaş altı sporcular sadece bilardo hocası nezaretinde veya veli izniyle bilardo oynayabilir Bilardo salonunda atlet, havuz ve deniz kıyafeti ile oyun oynanmaz.
 • Bilardo salonunda diğer oyuncuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz.
 • Bilardo salonunda yiyecek servisi yapılmaz.
 • Bilardo salonunda bir kişi tek başına çalışabilir ancak masalar dolup o masaya ihtiyaç duyulursa masayı bırakmak durumundadır
 • Masalarda oyun süresi üzerinde bir kısıtlama yoktur. Ancak oyun için bekleyenler olması durumunda oyunlar, oyuna ilk başlayan masadan başlanarak 1 saat ile sınırlandırılır.
 • Masada Kulüp üyesi olmayan bir misafir oyuncu varsa o masanın ücreti misafir saat ücretidir.
 1. Gurme Şarküteri

Organik ve doğal gıda ürünleri, soğuk meze çeşitleri, yerli yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ve paketli yiyecekler satılan marketimiz haftanın her günü 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Gurmeden satın alınan yiyecek ve içecekler Kulüp içerisinde tüketilemez.

 1. Vestiyer

Üye ve misafirler, Dernek hizmet birimlerine palto, kürk, pardösü, yağmurluk, kaban, şapka, şemsiye, evrak veya spor çantası ve paketlerle giremez, ücretsiz vestiyer hizmetinden faydalanırlar.

 1. Otopark
 • Sadece üyelerin, üye misafirlerinin ve Dernek çalışanlarının kullanımına açık olan otoparkların abonelik ve günlük kullanım bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Güvenlik tedbirleri gereği otopark, Kulübün hizmet saatleri dışında kullanıma kapalıdır. Misafir araçları ancak otopark müsait olduğu takdirde alınabilir.
 • Üyelerimiz Kulübe girişte görevli memurların talebi doğrultusunda Kulüp kartlarını göstermek zorundadır.
 • Üyelerimiz Kulüpte bulunmadıkları zamanlarda araçlarını kapalı ve açık otoparka bırakamazlar.
 • Araç içinde bulunan kıymetli eşya ve evraktan Kulüp yönetimi sorumlu değildir.
 1. Sağlık Odası:

Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın her günü bir doktor ve hemşire; pazartesi günleri hariç her gün ise tam donanımlı bir ambulans ve sağlık teknisyeni üye ve çalışanların acil sağlık sorunları için hazır bulundurulmaktadır.

 1. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
 • Tüzük ve iç yönetmelik hükümlerine, ilan edilen yönetim kurulu kararlarına ve hizmet birimlerinin işleyiş kurallarına karşı davranışlarda bulunan üyeler, yazılı şikâyet olmaksızın disiplin kuruluna sevk edilirler.
 • Üyeler, eşleri ve çocukları, misafirleri Kulüp içinde huzur bozucu, onur kırıcı, incitici tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Dernek geleneklerine uymayan ve çevresine rahatsızlık veren üye veya misafirler önce yetkililer tarafından ikaz edilir, tasvip edilmeyen hareketlerin devamı halinde Kulüpten çıkarılır ve Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
 • Kulüp içinde uyulması gereken kurallara uymamakta ısrar eden ve kuralları hatırlatan personele onur kırıcı davranışta bulunanlara disiplin hükümleri uygulanır.
 • Üyeler ve misafirleri ruhsatlı olsa dahi, hiçbir suretle Kulüp tesislerine ateşli ve kesici/delici silahla giremezler. Aksine davranan üyeler hakkında disiplin hükümleri uygulanacağı gibi, haklarında yasal takibat yapılması için ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
 1. GENEL DAVET KURALLARI
 • Organizasyonlar için yapılan salon rezervasyonlarının opsiyon süresi bir haftadır. Bireysel davet organizasyonlarında üye referansı zorunluluğu vardır.
 • Tüm dekorasyon, süsleme ve fotoğraf hizmetleri davet sahibine ait olup, bu hizmetler Kulübümüzün anlaşmalı olduğu firmalar tarafından verilmektedir.
 • İstenirse davet pastası ISO 9001 ve HACCP veya ISO 22000 belgeli bir kuruluştan temin edilebilir. Bu durumda misafirlere, menü içeriğinde yer alan pasta yerine meyve sunulur.
 • Davetlilerin ve davet sahiplerinin kıyafetleri Kulübün geleneksel şıklık anlayışına ve iç yönetmeliğine uygun olmalıdır.
 • Davetliler Kulübümüze isim kontrolü yapılarak alınırlar.
 • Davetlilerin uygun olmayan davranışlarından ve verecekleri zarardan ziyafet anlaşmasında ismi bulunan davet sahibi ve referans olan Kulüp üyesi sorumludur.
 1. YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun 06.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Close Cart
Back to top