KALİTE POLİTİKASI

KURUMSAL

Kalite Politikası

Büyük Kulüp Derneği ve İktisadi İşletmesi yönetimi,
faaliyetlerimizin üyelerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, izlenebilir, ölçülebilir, raporlanabilir, kontrol edilebilir ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesini sağlamayı,

ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve mevzuatlara uygun olarak uygulanmasını ve işleyişin, gözden geçirme toplantıları ile sistematik ve periyodik kontrolünün sağlanmasını ve analize imkan verecek şekilde raporlanmasını,

Büyük Kulüp Derneği ve İktisadi İşletmesinin Kalite Politikası ve hizmet standartları hakkında, Kalite Yönetim Sistemi proses ve prensipleri çerçevesinde Dernek ve işletmenin tüm birimlerinde çalışan personelin eğitim ve bilgilendirmesinde sürekliliğin sağlanmasını,

Teknoloji ve uygulamada zaman içinde oluşan yenilik ve gelişmeleri izleyerek Büyük Kulüp Derneği ve İktisadi İşletmesinin uygulama ve hizmet kalitesinin güncelleştirilmesini,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, yasalara, Büyük Kulüp Derneği tüzüğüne ve iç yönetmeliğine bağlı kalarak ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve üyelerinin bu ürün ve hizmetlerden eşit olarak faydalanmalarını sağlamayı taahhüt eder.

Close Cart
Back to top