VİZYON

KURUMSAL

Vizyon

Büyük Kulüp Derneği’nin köklü geçmişinden hareketle, genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerine sadık kalarak, dernek ve işletmelerin günümüzde yönetilmesinde standartlaşmayı öngören bir Kalite Yönetim Sistemi alt yapısı kurmak, faaliyetleri güvenilir bir ortamda sürdürmek, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini benimseyerek korumaktır.

Back to top