MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 Bir tarafta ‘Cemil Topuzlu Caddesi No:42 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Büyük Kulüp Derneği-Büyük Kulüp Derneği İktisadi İşletmesi (Bundan sonra “BÜYÜK KULÜP” olarak anılacaktır) diğer tarafta www.buyukkulup.org.tr internet sitesinden yapılacak olan her türlü ürün satışına ilişkin ürün satın alan, üyelik ile ilgili mali yükümlülüklerine ilişkin ödeme yapan Tüketici (“MÜŞTERİ/ÜYE” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu MÜŞTERİ/ÜYE’ye, www.buyukkulup.org.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda,BKİİ tarafından üretilecek olan  ürünlerin satışının yapılmasına ilişkin olarak satın alma sipariş verme işlemlerinin yapılmasına, üyeliklere ilişkin her türlü mali yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile ödeme yapılmasına hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, KVKK ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

MÜŞTERİ/ÜYE-Üye,  www.buyukkulup.org.tr adlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

 1. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR
 • MÜŞTERİ/ÜYE-Üye, siparişini internet sitesi üzerinden fiyatını görmek sureti ile verebilecektir.
 • Verilecek olan hizmete ilişkin ödemeler, buyukkulup.org.tr üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartıile satın alınabilir. MÜŞTERİ/ÜYE, internet üzerinden ürünü alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercihetmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. MÜŞTERİ/ÜYE, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.
 • Ürün fiyatları, mevsimine ve malzeme tedarikine göre değişiklik arz edebilir. Ürün fiyatlarında bahse konudeğişikliği MÜŞTERİ/ÜYE kabul ve beyan ürün fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dâhil olup, Büyük Kulüp ücrette değişiklik yapabilecektir.
 • buyukkulup.org.tr ile birlikte www.buyukkulup.org.tr’ nin tüm yöneticileri, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak www.buyukkulup.org.tr da ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz.www.buyukkulup.org.tr ile birlikte www.buyukkulup.org.tr un tüm yöneticileri, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları,MÜŞTERİ/ÜYE’nin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacaktaleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • Müşteri buyukkulup.org.tr  üzerinden sipariş vererek; Satın alınmış olduğu ürünün görerek ve beğenerek aldığını kabul etmiş olacaktır.
 • buyukkulup.org.tr üzerinden satın alınmış olan ürün, internet sitesinde görseli bulunan ürünler ile birebir aynı olamayıp, sipariş üzerine üretilecek olduğundan görüntü olarak farklılıklar arz edebilecektir. Müşteri bu durumu bilerek ve kabul ederek siparişini verecektir.
 1. CAYMA HAKKI 

MÜŞTERİ/ÜYE, yasal mevzuat çerçevesince kendisine tanınan hak ve yetkiler uyarınca yine yasal süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ/ÜYE’nin cayma hakkınıkullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan yasal  süreyi aşmamak kaydıyla cayma hakkını kullanabilecektir.  MÜŞTERİ/ÜYEnin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde www.buyukkulup.org.tr cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yasal süresi içerisinde ürünün bedelini MÜŞTERİ/ÜYE’ye iade edecektir. MÜŞTERİ/ÜYE, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya www.buyukkulup.org.tr un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

 1. KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ/ÜYE, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. MÜŞTERİ/ÜYE, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından BÜYÜK KULÜP’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ/ÜYE’nin kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı BÜYÜK KULÜP’ün doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle BÜYÜK KULÜP’ün bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

Müşteri internet sitesi üzerinden ereceği siparişlerde KVKK uyarınca kişisel verilerinin kullanacağın bilmekte olup, buna ilişkin olarak açık rızası bulunduğu kabul eder. Buna ilişkin olarak ayrıca bir onam yazısı istenmesine gerek olmadığını da kabul ve beyan eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER
 • Ürün satışına ilişkin bilgiler Büyük Kulüp tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.
 • Büyük Kulüp sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.
 • MÜŞTERİ/ÜYE, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, siteninilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere veyasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunukabul, beyan ve taahhüt
 1. İHTİLAF HALLİ 

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilindeMÜŞTERİ/ÜYE’nin hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜLÜK

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemeningerçekleşmesi ile birlikte MÜŞTERİ/ÜYE, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşmeyürürlüğe girecektir.

MÜŞTERİ/ÜYE, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmeningetirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazıolmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 SATICIYA AİT BİLGİLER

 

ÜNVAN :  Büyük Kulüp Derneği- Büyük Kulüp Derneği İktisadi İşletmesi
VERGİ DAİRESİ

VERGİ NUMARASI

:  

 

:

E-POSTA  :

 

ADRES : : Cemil Topuzlu  Caddesi No:42 Kadıköy İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top