İptal İade Koşulları

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda ödeme yaptığınız takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve ödeme sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Yapılan ödeme ile ilgili bilgi girişi ve yasal sorumluluklar ödeme yapan üyeye aittir.
3. Üye, yapılan ödemeyi banka kanalı ile iptal ettirir ise kanun ve tüzükten doğan yükümlülüğü aynen devam edecektir.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

4. Üyenin ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse veüyelik aidatları ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Dernek’e ödenmez ise, Üye, yasal yükümlülük konusu ödemeyi süresi içerisinde Dernek’e ödemek zorundadır.

İADE KOŞULLARI:

5. ÜYE, yapmış olduğu ödeme ile ilgili mükerrer ödeme, fazla ödeme gibi itirazları olur ise bu urumu DERNEK muhasebesine 14 günlük süre içerisinde iletecek, DERNEK tarafından yapılan incelemede ÜYE’nin itirazlarının doğruluğu tespit edilir ise de fazla yapılan ödeme Üyenin ödeme yapmış olduğu Kredi kartına 3 gün içerisinde iade edilecektir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

6.ÜYE ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ÜYE’den talep edebilir ve her koşulda ÜYE’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ÜYE, borcun gecikmeli ifasından dolayı DERNEK’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

Back to top