Kültür ve Sanat Komitesi

KOMİTELER

Kültür ve Sanat Komitesi

  • Üyelerimiz için geniş bir yelpazede, renkli ve nitelikli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,
  • Kulüp salonlarında, iç ve dış mekanlarında konserler, sergiler, konferanslar, paneller, açık oturumlar, seminerler, imza günleri, sosyal, felsefi, edebi, bilimsel vb. konularda etkinlikler düzenlemek,
  • Üyelerimizden kültüre ve sanata ilgi duyanları bir araya getirecek programlar ve etkinlikler düzenleyerek bu üyeler arasında fikir alış verişi, dostluk, tanışıklık ve işbirliği sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal etkinliklere birlikte katılmak, ulusal ve uluslararası sanatçıları ve kültür insanlarını kulübümüzde üyelerimizle buluşturacak etkinlikler düzenlemek,
  • Kulüp Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının programlarının, ilgili koro şefleriyle birlikte işbirliği ve eşgüdüm içinde oluşturulmasını sağlamak,
  • Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni korolar oluşturmak.
Back to top