Kurslar Komitesi

KOMİTELER

Kurslar Komitesi

  • Üyelerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, hobi edinmelerini ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla kurslar düzenlemek.Öğrenme amacıyla benzer ilgi alanlarına sahip üyelerimizi bir araya toplamak ve aralarındaki dostluk, arkadaşlığı ve tanışıklığı arttırmak.
  • Sivil toplum kuruluşları, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi gibi merkezler, vakıflar, dernekler ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak.
  • Kurs giderlerinin Kulüpbütçesine yük olmayacak şekilde çözümler yaratmak.
  • Kursları mevsimsel bir gereklilik yoksa Ekim ayında başlatmak, Haziran ayında bitirmek. Kursların açılabilmesi için başvuruların en az 10 kişiye ulaşmasını sağlamak.
  • Verilen kursların konularıyla bağlı olarak ilgili kişi ve kuruluşlarla etkinlikler düzenlemek.
Back to top